REKISTERISELOSTE

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERISTÄ VASTAAJA
Mimmi Pekurinen / Blooming Desert Shop
bloomingdesertafrica@gmail.com

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Mimmi Pekurinen


REKISTERIN NIMI
Blooming Desert Shop verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN TARKOITUS
Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään toimitus- ja maksujärjestelyissä sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Blooming Desert Shopin markkinoinnin sekä toiminnan kehittämisessä henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERI VOI SISÄLTÄÄ SEURAAVIA TIETOJA
Henkilön yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tiedot asiakkaan
tilaamista tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta sekä asiakaspalautteet ja yhteydenotot.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa, eikä niitä
luovuteta Blooming Desert Shopin ulkopuolisille tahoille. Tiedot hävitetään rekisteristä henkilön kirjallisesta pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Blooming Desert Shop verkkokaupan asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterin pitäjän järjestelmään. Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille ja tietoihin pääsevät vain yrityksen tuotekäsittelystä ja postituksesta vastaavat työntekijät. Asiakkaaksi rekisteröitynyt henkilö voi itse muokata tietojaan tarvittaessa, tai esittää kirjallisen pyynnön tietojen muokkaukseen tai poistamiseen.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja ja oikaista mahdolliset virheelliset tai puuteelliset tiedot sekä saada tiedoistaan kopio. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön todentamiseksi pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.